Option Explicit lause

Määrab, et programmikoodi iga muutuja tuleb kirjeldada lause Dim abil.

SĂĽntaks:

Option Explicit

Parameetrid:

warning

See lause tuleb moodulis lisada käivitatava programmikoodi ette.


Näide:


Option Explicit
Sub ExampleExplicit
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    For i% = 1 to 10 REM See põhjustab käitusaja vea
        Rem
    Next i%
End Sub

Palun toeta meid!