Option Base lause

Määrab massiivide vaikimisi alampiiri (0 või 1).

SĂĽntaks:

Option Base { 0 | 1}

Parameetrid:

Hoiatav ikoon

See lause tuleb moodulisse lisada enne käivitatavat programmikoodi.


Näide:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Palun toeta meid!