IsArray funktsioon

Määrab, kas muutuja on massiivi andmeväli.

SĂĽntaks:


IsArray (Var)

Tagastusväärtus:

Boolean

Parameetrid:

Var: suvaline muutuja, mille kohta soovid testida, kas see see on massiivis kirjeldatud. Kui muutuja on massiivis, siis tagastab funktsioon tulemuse Tõene, muul juhul tagastatakse tulemus Väär.

Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Palun toeta meid!