Const lause

Määrab stringi konstandina.

SĂĽntaks:


Const Text = Expression

Parameetrid:

Text: suvaline konstandi nimi, mis vastab muutuja standardsetele nimereeglitele.

Konstant on muutuja, mis aitab parandada programmi loetavust. Konstante ei määrata muutujate eritüübina, vaid kasutatakse koodis kohatäidetena. Konstandi saab määrata ainult üks kord ja seda ei saa hiljem muuta. kasuta konstandi määramiseks järgmist lauset:

CONST ConstName=Expression

Avaldise tüüp pole asjakohane. Programmi käivitamisel teisendab LibreOffice Basic programmi koodi sisemiselt nii, et konstandi igakordsel kasutamisel asendatakse see määratud avaldisega.

Näide:


Sub ExampleConst
    Const iVar = 1964
    MsgBox iVar
    Const sVar = "Programm", dVar As Double = 1.00
    MsgBox sVar & " " & dVar
End Sub

Palun toeta meid!