With lause

Seab objekti vaikimisi objektiks. Kui muud objektinime pole kirjeldatud, viitavad kõik omadused ja meetodid vaikimisi objektile, kuni jõutakse lauseni End With.

Süntaks:


    With Object
     Statement block
    End With

Parameetrid:

Kasuta lauset With ja End With siis, kui ühel objektil on mitu omadust või meetodit.

Palun toeta meid!