FreeLibrary funktsioon

Vabastab lause Declare laaditud DLL-id. Kui kutsutakse mõni DLL-i funktsioon, siis laaditakse vabastatud DLL automaatselt uuesti. Vaata ka Declare

SĂĽntaks:


FreeLibrary (LibName As String)

Parameetrid:

LibName: DLL-i nime määrav stringavaldis.

Märkuse ikoon

FreeLibrary saab vabastada ainult need DLL-id, mis on laaditud Basicu käitusajal.


Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Palun toeta meid!