Täpsemad laused

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Call lause

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a procedure of a Dynamic Link Library (DLL). The keyword, type and number of parameters is dependent on the routine that is being called.

Choose funktsioon

Tagastab valitud väärtuse argumentide loendist.

Declare lause

Kirjeldab ja määrab DLL-failis alamprotseduuri, mille soovid LibreOffice Basicus käivitada.

End lause

Lõpetab protseduuri või ploki.

Exit lause

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

FreeLibrary funktsioon

Vabastab lause Declare laaditud DLL-id. Kui kutsutakse mõni DLL-i funktsioon, siis laaditakse vabastatud DLL automaatselt uuesti. Vaata ka Declare

Function lause

Kirjeldab alamprotseduuri, mida saab kasutada avaldisena tagastustüübi määramiseks.

Rem Statement

Määrab, et programmi rida on kommentaar.

Stop lause

Peatab programmi Basic töö.

Sub Statement

Määrab alamprotseduuri.

Switch funktsioon

Hindab avaldisest ja sellele järgnevast väärtusest koosnevate argumentide loendit. Funktsioon Switch tagastab väärtuse, mis seostatakse selle funktsiooni edastatava avaldisega.

With lause

Sets an object as the default object. Unless another object name is declared, all properties and methods refer to the default object until the End With statement is reached.

Palun toeta meid!