While...Wend Statement

Kui programm leiab lause While, siis testib programm tingimust. Kui tingimus on väär, jätkab programm lausega Wend. Kui tingimus on tõene, siis täidetakse tsüklit, kuni programm jõuab lauseni Wend ja hüppab seejärel tagasi lausele While . Kui tingimus on ikka veel tõene, käivitatakse tsükkel uuesti.

Erinevalt lausest Do...Loop ei saa tsüklit While...Wend lausega Välju sulgeda. Ära kunagi sule tsüklit While...Wend lausega GoTo, kuna see võib põhjustada käitusajavea.

TsĂĽkkel Do...Loop on paindlikum kui tsĂĽkkel While...Wend.

SĂĽntaks:


While Condition [Statement] Wend

Näide:


 Sub ExampleWhileWend
 Dim stext As String
 Dim iRun As Integer
   sText ="See on lĂĽhike tekst"
   iRun = 1
   while iRun < Len(sText)
     if Mid(sText,iRun,1 )<> " " then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sText,0,"Kodeeritud tekst"
 End Sub

Palun toeta meid!