Tsüklid

Järgnevad laused käivitavad tsükleid.

Do...Loop Statement

Kordab lause Do ja Loop vahelisi lauseid, kui tingimuse väärtus on või kuni selleks saab Tõene.

For...Next lause

Kordab määratud arv kordi ploki For...Next vahel olevaid lauseid.

While...Wend Statement

Kui programm leiab lause While, siis testib programm tingimust. Kui tingimus on väär, jätkab programm lausega Wend. Kui tingimus on tõene, siis täidetakse tsüklit, kuni programm jõuab lauseni Wend ja hüppab seejärel tagasi lausele While . Kui tingimus on ikka veel tõene, käivitatakse tsükkel uuesti.

Palun toeta meid!