IIf Function

Olenevalt hinnatud avaldise tõeväärtusest tagastab ühe funktsiooni kahest võimalikust tulemusest.

SĂĽntaks:


IIf (Expression, ExpressionTrue, ExpressionFalse)

Parameetrid:

Expression: suvaline avaldis, mida soovid hinnata. Kui avaldise hindamise tulemus on väärtus Tõene, siis tagastab funktsioon tulemuse ExpressionTrue, muul juhul tagastatakse tulemus ExpressionFalse.

ExpressionTrue, ExpressionFalse: suvaline avaldis, mis sõltuvalt loogilisest hindamisest tagastatakse funktsiooni tulemusena.

note

IIf evaluates both ExpressionTrue and ExpressionFalse even if it returns only one of them. If one of the expressions results in error, the function returns the error. For example, do not use IIF to bypass a possible division by zero result.


Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


REM Returns the maximum of 3 values
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Bad usage of function IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If or Select Case statements

Switch function

Palun toeta meid!