Tingimuslaused

Järgnevad laused põhinevad tingimustel.

If...Then...Else Statement

Määratleb ühe või mitu lause sisu, mille soovid käivitada, kui vastav tingimus on TÕENE.

Select...Case Statement

Määrab sõltuvalt avaldise väärtusest ühe või mitme lause sisu.

IIf lause

Olenevalt hinnatud avaldise tõeväärtusest tagastab ühe funktsiooni kahest võimalikust tulemusest.

Palun toeta meid!