Arvude teisendamine

Järgnevad funktsioonid teisendavad arve ßhest vormingust teise.

Hex funktsioon

Tagastab stringi, mis kujutab arvu väärtust kuueteistkßmnendsßsteemis.

Oct funktsioon

Tagastab arvu kaheksandväärtuse.

Palun toeta meid!