Sgn funktsioon

Tagastab täisarvu vahemikus -1 ja 1, miss näitab, kas funktsioonile edastatud arv on positiivne, negatiivne või null.

SĂĽntaks:


Sgn (arv)

Tagastusväärtus:

Integer

Parameetrid:

Number: arvavaldis, mis määrab funktsiooni tagastatava väärtuse.

Number

Tagastusväärtus

negatiivne

Sgn tagastab -1.

0

Sgn tagastab 0.

positiivne

Sgn tagastab 1.


Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


Sub ExampleSgn
    Print sgn(-10) REM tagastab -1
    Print sgn(0) REM tagastab 0
    Print sgn(10) REM tagastab 1
End Sub

Palun toeta meid!