Avaldiste märgid

See funktsioon tagastab arvavaldise algebralise märgi.

Sgn funktsioon

Tagastab täisarvu vahemikus -1 ja 1, miss näitab, kas funktsioonile edastatud arv on positiivne, negatiivne või null.

Palun toeta meid!