Absoluutväärtused

See funktsioon tagastab arvu absoluutväärtuse.

Abs funktsioon

Tagastab arvavaldise absoluutväärtuse.

Palun toeta meid!