Frac Function

Tagastab arvu murdosa.

SĂĽntaks:

Frac (arv)

Tagastusväärtus:

Topelttäpsusega reaalarv

Parameetrid:

Arv: suvaline korrektne arvavaldis.

Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


    Sub ExampleFrac
      Print Frac(3.99) ' returns the value 0.99
      Print Frac(0) ' returns the value 0
      Print Frac(-3.14159) ' returns the value -0.14159
    End Sub
  

Palun toeta meid!