Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Fix funktsioon

Tagastab arvavaldise täisarvväärtuse, eemaldades arvu murruosa.

Int funktsioon

Tagastab arvu täisosa.

Frac Function

Tagastab arvu murdosa.

Palun toeta meid!