Sqr funktsioon

Arvutab arvavaldise ruutjuure.

SĂĽntaks:


Sqr (arv)

Tagastusväärtus:

Double

Parameetrid:

Arv: Suvaline arvavaldis, mille ruutjuurt soovid leida.

Ruutjuur on arv, mida iseendaga korrutades saadakse algne arv, näiteks ruutjuur 36-st on 6.

Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Palun toeta meid!