Ruutjuure arvutamine

Kasuta seda funktsiooni ruutjuure arvutamiseks.

Sqr funktsioon

Arvutab arvavaldise ruutjuure.

Palun toeta meid!