Log Function (BASIC)

Tagastab arvu naturaallogaritmi.

SĂĽntaks:


Log (arv)

Tagastusväärtus:

Double

Parameetrid:

Number: suvaline arvavaldis, mille naturaallogaritmi soovid arvutada.

Naturaallogaritm on logaritm alusel e. Alus e on konstant, mille ligikaudne väärtus on 2,718282...

Saad arvutada suvalise alusega (n) suvalise arvu (x) logaritmi, jagades arvu x naturaallogaritmi aluse n naturaallogaritmiga, näiteks:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Korrutamine logaritmfunktsiooniga"
End Sub

Palun toeta meid!