Eksponent- ja logaritmfunktsioonid

LibreOffice BASIC toetab järgmisi eksponent- ja logaritmfunktsioone.

Exp funktsioon

Tagastab naturaallogaritmi astendatud aluse (e = 2.718282).

Log Function (BASIC)

Tagastab arvu naturaallogaritmi.

Palun toeta meid!