Tan Function

Määrab nurga tangensi. Nurk tuleb anda radiaanides.

Using the angle Alpha, the Tan function calculates the ratio of the length of the side opposite the angle to the length of the side adjacent to the angle in a right-angled triangle.

Tan(Alpha) = side opposite the angle/side adjacent to angle

SĂĽntaks:


Tan (Number As Double) As Double

Tagastusväärtus:

Double

Parameetrid:

Arv: suvaline arvavaldis (radiaanides), mille tangensi soovid arvutada.

To convert degrees to radians, multiply by Pi/180. To convert radians to degrees, multiply by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


REM Selles näites saab täisnurkse kolmnurga jaoks sisestada järgmise kirje:
REM Nurga vastaskülg ja nurk (kraadides) nurga kõrvalkülje pikkuse arvutamiseks:
Sub ExampleTangens
REM Pii = 3.1415926 on eeldefineeritud muutuja
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Sisesta nurga vastaskaateti pikkus: ","vastas")
    dAlpha = InputBox("Sisesta nurk alfa (kraadides): ","alfa")
    Print "nurga lähiskaateti pikkus on"; (d1 / tan (dAlpha * pii / 180))
End Sub

Palun toeta meid!