Trigonomeetrilised funktsioonid

See sektsioon sisaldab LibreOffice BASICu poolt toetatud trigonomeetrilisi funktsioone.

Atn Function

Trigonomeetriline funktsioon, mis tagastab arvavaldise arkustangensi. Tagastatav väärtus on vahemikus -π/2 kuni +π/2.

Cos Function

Arvutab nurga koosinuse. Nurk tuleb anda radiaanides. Tulemus on vahemikus -1 kuni 1.

Sin Function

Tagastab nurga siinuse. Nurk tuleb anda radiaanides. Tulemus on vahemikus -1 kuni 1.

Tan Function

Määrab nurga tangensi. Nurk tuleb anda radiaanides.

Palun toeta meid!