Numbrilised funktsioonid

J√§rgmised arvfunktsioonid sooritavad arvutusi. Matemaatilisi ja t√Ķev√§√§rtustehteid kirjeldatakse eraldi sektsioonis. Funktsioonid erinevad tehtem√§rkidest selle poolest, et funktsioonid edastavad argumendid ja tagastavad tulemused, tehtem√§rgid aga tagastavad tulemused kahe arvavaldise kombineerimise abil.

Trigonomeetrilised funktsioonid

See sektsioon sisaldab LibreOffice BASICu poolt toetatud trigonomeetrilisi funktsioone.

Eksponent- ja logaritmfunktsioonid

LibreOffice BASIC toetab järgmisi eksponent- ja logaritmfunktsioone.

Juhuslike arvude genereerimine

Järgnevad laused ja funktsioonid genereerivad juhuslikke arve.

Ruutjuure arvutamine

Kasuta seda funktsiooni ruutjuure arvutamiseks.

Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Absoluutväärtused

See funktsioon tagastab arvu absoluutväärtuse.

Avaldiste märgid

See funktsioon tagastab arvavaldise algebralise märgi.

Arvude teisendamine

J√§rgnevad funktsioonid teisendavad arve √ľhest vormingust teise.

Palun toeta meid!