Tehe "Mod"

Tagstab jagamistehte täisarvulise jäägi.

SĂĽntaks:


Tulemus = avaldis1 MOD avaldis2

Tagastusväärtus:

Täisarv

Parameetrid:

Tulemus: MOD tehte tulemust sisaldav suvaline arvmuutuja.

Avaldis1, avaldis2: suvalised jagatavad arvavaldised.

Näide:


Sub ExampleMod
  Print 10 Mod 2.5 ' tagastab 0
  Print 10 / 2.5 ' tagastab 4
  Print 10 Mod 5 ' tagastab 0
  Print 10 / 5 ' tagastab 2
  Print 5 Mod 10 ' tagastab 5
  Print 5 / 10 ' tagastab 0.5
End Sub

Palun toeta meid!