Matemaatilised tehted

LibreOffice BASICu poolt toetatud matemaatilised tehted.

See peatükk annab lühikese ülevaate kõigist aritmeetilistest tehetest, mida võib rakenduses arvutamisel vaja minna.

Tehe "-"

Lahutab ühe väärtuse teisest.

Tehe "*"

Korrutab kaks väärtust

Tehe "+"

Liidab või kombineerib kaks avaldist.

Tehe "/"

Jagab ühe väärtuse teisega.

Tehe "^"

Astendab arvu.

Tehe "Mod"

Tagstab jagamistehte täisarvulise jäägi.

Palun toeta meid!