Mathematical Operators

LibreOffice BASICu poolt toetatud matemaatilised tehted.

Tehe "-"

Lahutab ühe väärtuse teisest.

Tehe "*"

Korrutab kaks väärtust

Tehe "+"

Liidab või kombineerib kaks avaldist.

Tehe "/"

Jagab ühe väärtuse teisega.

"\" Operator

Performs the integer division on two numbers and returns the result.

Tehe "^"

Astendab arvu.

Mod Operator

The MOD operator takes in two numeric expressions and returns the remainder of the division.

Palun toeta meid!