XOR Operator

Sooritab kahe avaldisega loogilise kombinatsiooni Exclusive-Or.

SĂĽntaks:


Result = Expression1 XOR Expression2

Parameetrid:

Result: kombinatsiooni tulemust sisaldav suvaline arvmuutuja.

Expression1, Expression2: suvaline arvavaldis, mille soovid kombineerida.

Kahe tõeväärtusavaldise loogiline Exclusive-Or tehe tagastab väärtuse Tõene ainult siis, kui avaldised on erinevad.

Bitipõhine Exclusive-Or loogikatehe tagastab biti juhul, kui vastav bitt on määratud ainult ühes avaldistest.

Näide:


Sub ExampleXOR
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' returns 0
  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' returns -1
  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' returns -1
  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' returns 0
  vOut = vB XOR vA ' returns 2
End Sub

Palun toeta meid!