Or Operator

Sooritab kahe avaldisega VĂ•I-loogikatehte.

SĂĽntaks:


Result = Expression1 Or Expression2

Parameetrid:

Result: loogikatehte tulemust sisaldav suvaline arvmuutuja.

Expression1, Expression2: suvaline arvavaldis, mida soovid võrrelda.

Kahe tõeväärtusavaldise VÕI-loogikatehe tagastab väärtuse Tõene siis, kui vähemalt ühe võrreldava avaldise väärtus on Tõene.

Bitivõrdluse korral seatakse tulemuses bitt ainult siis, kui vastav bitt on seatud vähemalt ühes avaldises.

Näide:


Sub ExampleOr
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1
  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1
  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1
  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0
  vOut = vB Or vA ' 10
End Sub

Palun toeta meid!