Imp Operator

Sooritab kahe avaldisega loogikatehte.

SĂĽntaks:


Result = Expression1 Imp Expression2

Parameetrid:

Result: loogikatehte tulemust sisaldav suvaline arvmuutuja.

Expression1, Expression2: suvaline avaldis, mille väärtuse soovid Imp tehte abil leida.

Kui kasutad Imp tehet tõeväärtusavaldistes, siis juhul, kui esimese avaldise väärtuseks saadakse Tõene ja teise avaldise väärtuseks Väär, siis tagastatakse ainult väärtus Väär.

Kui kasutad Imp tehet bitiavaldistes, siis juhul, kui esimeses avaldises on bitt seatud ja teises avaldises kustutatud, siis kustutatakse vastav bitt ka tulemusest.

Näide:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C REM tagastab -1
  vOut = B > A Imp B > C REM tagastab -1
  vOut = A > B Imp B > D REM tagastab 0
  vOut = (B > D Imp B > A) REM tagastab -1
  vOut = B Imp A REM tagastab -1
End Sub

Palun toeta meid!