Eqv Operator

Arvutab kahe avaldise loogilise ekvivalentsi.

SĂĽntaks:


Result = Expression1 Eqv Expression2

Parameetrid:

Result: võrdluse tulemust sisaldav suvaline arvmuutuja.

Expression1, Expression2: suvalised avaldised, mida soovid võrrelda.

Tõeväärtusavaldiste ekvivalentsi kontrollimisel on tulemus Tõene, kui mõlema avaldise väärtus on Tõene või Väär.

Bitivõrdluse korral seab tehtemärk Eqv tulemuses vastava biti ainult siis, kui bitt on seatud mõlemas või mitte kummaski avaldises.

Näide:


Sub ExampleEqv
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variantsee #i38265
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Eqv B > C REM tagastab -1
  vOut = B > A Eqv B > C REM tagastab 0
  vOut = A > B Eqv B > D REM tagastab 0
  vOut = (B > D Eqv B > A) REM tagastab -1
  vOut = B Eqv A REM tagastab -3
End Sub

Palun toeta meid!