Logical Operators

LibreOffice BASICu poolt toetatud loogilised tehted.

Loogilised tehted kombineerivad kahe avaldise või muutuja sisu bitthaaval, et testida, kas spetsiifilised bitid on määratud või mitte.

AND Operator

Kombineerib loogiliselt kaks avaldist.

Eqv Operator

Arvutab kahe avaldise loogilise ekvivalentsi.

Imp Operator

Sooritab kahe avaldisega loogikatehte.

Not Operator

Eitab avaldist, pöörates bitiväärtused.

Or Operator

Sooritab kahe avaldisega VÕI-loogikatehte.

XOR Operator

Sooritab kahe avaldisega loogilise kombinatsiooni Exclusive-Or.

Palun toeta meid!