On Error GoTo ... Resume Statement

Lubab veahalduse alamprotseduuri k√§ivitamise p√§rast vea ilmnemist v√Ķi j√§tkab programmi t√§itmist.

S√ľntaks:

On Error Statement diagram


On [Local] Error {GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Parameetrid:

GoTo Labelname: lubab vea ilmnemisel veahalduse alamprotseduuri, mis käivitatakse real "Labelname".

Resume Next: vea korral jätkatakse programmi käitamist lausega, mis järgneb lausele, kus viga ilmnes.

GoTo 0: keelab veahalduse aktiivses protseduuris.

Local: "On error" on ulatuselt globaalne ja j√§√§b aktiivseks kuni j√§rgmine lause "On error" selle t√ľhistab. "On Local error" on kohalik ja seotud alamprotseduurist, mis selle k√§ivitab. Kohalik veahaldus alistab k√Ķik varasemad globaalsed s√§tted. K√§ivitatud alamprotseduuri sulgumisel t√ľhistatakse kohalik veahaldus automaatselt ja varasemad globaalsed s√§tted taastatakse.

Lauset On Error GoTo kasutatakse makrodes esinevatele vigadele reageerimiseks.

Näide:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "See on rida teksti"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "All files will be closed", 0, "Error"
End Sub

Palun toeta meid!