Err funktsioon

Tagastab veakoodi, mis määrab programmi käitamise ajal ilmnenud vea.

SĂĽntaks:


Err

Tagastusväärtus:

Täisarv

Parameetrid:

Funktsiooni Err kasutatakse veakäsitluse alamprotseduurides vea ja parandusmeetmete maaäramiseks.

Näide:


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Määrab veakäsitleja
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Vea põhjustas puuduv fail
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Viga " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "Real : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"tekkis viga"
End Sub

Palun toeta meid!