Erl funktsioon

Tagastab selle rea numbri, kus programmi käitamise ajal viga ilmnes.

SĂĽntaks:


Erl

Tagastusväärtus:

Täisarv

Parameetrid:

Märkuse ikoon

Funktsioon Erl tagastab ainult rea numbri ja mitte rea silti.


Näide:


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Määrab veakäsitleja
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
REM Vea põhjustas puuduv fail
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Viga " & err & ": " & error$ + chr(13) + "Real : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Tekkis viga"
End Sub

Palun toeta meid!