Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

LibreOffice Basic offers several methods to prevent the termination of a program when a run-time error occurs.

CVErr Function

Teisendab string- või arvavaldise variandi avaldiseks alamtüübiga Viga.

Erl funktsioon

Tagastab selle rea numbri, kus programmi käitamise ajal viga ilmnes.

Err funktsioon

Tagastab veakoodi, mis määrab programmi käitamise ajal ilmnenud vea.

Err Object [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

IsError Function

Testib, kas muutuja sisaldab veaväärtust.

Error funktsioon

Returns the error message that corresponds to a value or raises a given error context.

On Error GoTo ... Resume Statement

Lubab veahalduse alamprotseduuri käivitamise pärast vea ilmnemist või jätkab programmi täitmist.

Resume Statement

Resets error information and indicates what to execute next.

Palun toeta meid!