Timer Function

Tagastab väärtuse, mis näitab alates keskööst möödunud sekundite arvu.

Märkuse ikoon

Funktsiooni Timer kutsumiseks tuleb esmalt kirjeldada muutuja ja määrata sellele andmetüüp Long, sest muidu tagastatakse väärtus Date.


SĂĽntaks:


 Timer

Tagastusväärtus:

Kuupäev

Näide:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Seconds since midnight"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "The time is"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service available in the ScriptForge library.


Palun toeta meid!