Süsteemne kuupäev ja kellaaeg

Järgnevad funktsioonid ja laused määravad või tagastavad süsteemse kuupäeva ning kellaaja.

Date Function

Returns the current system date as a string, or date variant.

Now Function

Tagastab süsteemi kuupäeva ja kellaaja Date-väärtusena.

Time Function

See funktsioon tagastab süsteemse aja stringina vormingus "HH:MM:SS".

Timer Function

Tagastab väärtuse, mis näitab alates keskööst möödunud sekundite arvu.

Palun toeta meid!