Süsteemne kuupäev ja kellaaeg

Järgnevad funktsioonid ja laused määravad või tagastavad süsteemse kuupäeva ning kellaaja.

Date lause

Tagastab praeguse süsteemikuupäeva stringina või algväärtustab kuupäeva. Kuupäevavorming sõltub süsteemi kohalikest sätetest.

Now funktsioon

Tagastab süsteemi kuupäeva ja kellaaja Date-väärtusena.

Time lause

See funktsioon tagastab süsteemse aja stringina vormingus "HH:MM:SS".

Timer funktsioon

Tagastab väärtuse, mis näitab alates keskööst möödunud sekundite arvu.

Palun toeta meid!