TimeSerial funktsioon

Arvutab arvväärtusena edastatud tunni, minuti ja sekundi kellaaja järjenumbri väärtuse. Seejärel saad selle väärtuse abil arvutada aegadevahelise erinevuse.

S√ľntaks:


TimeSerial (tund, minut, sekund)

Tagastusväärtus:

Kuupäev

Parameetrid:

hour: suvaline täisarvavaldis, mis näitab kellaaja järjenumbriväärtuse määramiseks kasutatud aja tundi. Kehtivad väärtused on vahemikus: 0-23.

minute: suvaline t√§isarvavaldis, mis n√§itab kellaaja j√§rjenumbri v√§√§rtuse m√§√§ramiseks kasutatud aja minutit. √úldiselt on soovitatav kasutada v√§√§rtusei vahemikus 0 kuni 59, kuid juhul, kui minutite arv m√Ķjutab tunniv√§√§rtust, v√Ķib kasutada ka vahemikust v√§ljaspool olevaid v√§√§rtusi.

second: suvaline t√§isarvavaldis, mis n√§itab kellaaja j√§rjenumbri v√§√§rtuse m√§√§ramiseks kasutatud aja sekundit. √úldiselt on soovitatav kasutada v√§√§rtusei vahemikus 0 kuni 59, kuid juhul, kui sekundite arv m√Ķjutab tunniv√§√§rtust, v√Ķib kasutada ka vahemikust v√§ljaspool olevaid v√§√§rtusi.

Näited:

12, -5, 45 vastab väärtustele 11, 55, 45

12, 61, 45 vastab väärtustele 13, 2, 45

12, 20, -2 vastab väärtustele 12, 19, 58

12, 20, 63 vastab väärtustele 12, 21, 4

Funktsiooni TimeSerial abil saad mis tahes aja teisendada √ľksikv√§√§rtuseks, mille abil saab arvutada ajaerinevusi.

Funktsioon TimeSerial tagastab t√ľ√ľbi Variant v√§√§rtusega VarType7 (Kuup√§ev). See v√§√§rtus talletatakse sisemiselt topeltt√§psusega arvuna vahemikus 0 ja 0,9999999999. Vastupidiselt funktsioonidele DateSerial ja DateValue, kus kuup√§eva j√§rjenumbriv√§√§rtused arvutatakse suhteliste p√§evadena kuni fikseeritud kuup√§evani, saad funktsiooni TimeSerial abil arvutada v√§√§rtused, kuid ei saa neid hinnata.

Funktsiooni TimeValue korral saad edastada stringi aega sisaldava parameetrina. Funktsiooni TimeSerial korral saad aga edastada √ľksikud parameetrid (tunni, minuti, sekundi) eraldi arvavaldistena.

Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDate,64,"Aeg numbrina"
    MsgBox sDate,64,"Vormindatud aeg"
End Sub

Palun toeta meid!