Now funktsioon

Tagastab süsteemi kuupäeva ja kellaaja Date-väärtusena.

SĂĽntaks:


Now

Tagastusväärtus:

Kuupäev

Näide:


Sub ExampleNow
    msgbox "Praegu on " & Now
End Sub

Palun toeta meid!