Ajaväärtuste teisendamine

Järgnevad funktsioonid teisendavad ajaväärtused arvutatavateks arvudeks.

Hour funktsioon

Tagastab funktsiooni TimeSerial või TimeValue loodud ajaväärtusest tunni.

Minute Function (BASIC)

Tagastab täisarvu, mis tähistab funktsiooni TimeSerial või TimeValue loodud kellaaja järjenumbri tunni minuti.

Second funktsioon

Tagastab täisarvu, mis tähistab funktsiooni TimeSerial või TimeValue loodud kellaaja järjenumbri sekundeid.

TimeSerial funktsioon

Arvutab arvväärtusena edastatud tunni, minuti ja sekundi kellaaja järjenumbri väärtuse. Seejärel saad selle väärtuse abil arvutada aegadevahelise erinevuse.

TimeValue funktsioon

Arvutab üksikus arvväärtuses aega tähistava kellaja järjenumbriväärtuse alates määratud tunnist, minutist ja sekundist (stringina edastatud parameetrid). Seda väärtust saab kasutada aegadevaheliste erinevuste arvutamiseks.

CDateToUnoTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.Time struct.

CDateFromUnoTime Function

Converts a UNO com.sun.star.util.Time struct to a Date value.

CDateToUnoDateTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.DateTime struct.

CDateFromUnoDateTime Function

Converts a UNO com.sun.star.util.DateTime struct to a Date value.

Palun toeta meid!