Year funktsioon

Tagastab funktsiooni DateSerial v√Ķi DateValue loodud kuup√§eva j√§rjenumbrist aasta.

S√ľntaks:


Year (arv)

Tagastusväärtus:

Täisarv

Parameetrid:

Number: täisarvavaldis, mis sisaldab aasta arvutamiseks kasutatavat kuupäeva järjenumbrit.

See funktsioon on funktsiooni DateSerial pöördfunktsioon ja tagastab kuupäeva järjenumbrist aasta. Näiteks avaldis:


Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

tagastab väärtuse 1994.

Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


Sub ExampleYear
    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Käesolev aasta"
End Sub

Palun toeta meid!