Kuupäeva ja kellaaja funktsioonid

Kasuta siin kirjeldatud lauseid ja funktsioone kuupäevadega ja kellaaegadega arvutuste tegemiseks.

LibreOffice Basicus saad arvutada kellaaja ja kuupäeva erinevused, teisendades kellaaja- ja kuupäevaväärtused pidevateks arvväärtusteks. Pärast erinevuse arvutamist teisendatakse väärtused uuesti spetsiaalsete funktsioonide abil standardsesse kellaaja- ja kuupäevavormingusse.

Nõuande ikoon

Kuupäeva- ja kellaajaväärtused saad kombineerida üheks kümnend-ujukomaarvuks. Kuupäevad teisendatakse täisarvudeks ja kellaajad kümnendväärtusteks. LibreOffice basic toetab ka muutujatüüpi Kuupäev, mis võib sisaldada nii kuupäevst kui ka kellaajast koosnevaid ajaandmeid.


Date-väärtuste teisendamine

Järgnevad funktsioonid teisendavad Date-väärtused arvutatavateks arvudeks ja vastupidi.

Ajaväärtuste teisendamine

Järgnevad funktsioonid teisendavad ajaväärtused arvutatavateks arvudeks.

Süsteemne kuupäev ja kellaaeg

Järgnevad funktsioonid ja laused määravad või tagastavad süsteemse kuupäeva ning kellaaja.

Palun toeta meid!