Name lause

Nimetab olemasoleva faili või kataloogi ümber.

SĂĽntaks:


Name OldName As String As NewName As String

Parameetrid:

OldName, NewName: Suvaline stringavaldis, mis määrab faili nime koos asukohaga. Kasutada võib ka URL-i tähistust.

Näide:


Sub ExampleReName
On Error GoTo Error
FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"
Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"
End
Error:
If err = 58 Then
    msgbox "Fail on juba olemas"
End If
End
End Sub

Palun toeta meid!