MkDir lause

Loob andmekandjale uue kataloogi.

SĂĽntaks:


MkDir Text As String

Parameetrid:

Text: suvaline stringavaldis, mis määrab loodava kataloogi nime ja tee. Kasutada võib ka URL-i tähistust.

Kui asukohta pole määratud, siis luuakse uus kataloog aktiivsesse kataloogi.

Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

76 Asukohta ei leitud

Näide:


Sub ExampleFileIO
' Failide korraldamise funktsioonide näide
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 as String ="Test"
Const sFile2 as String = "Copied.tmp"
Const sFile3 as String = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Kas kataloog on olemas?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Loo kataloog"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Aktiivne kataloog"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Loomise aeg"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Faili pikkus"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Faili atribuudid"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Muuda nime samas kataloogis
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Delete all attributes
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Uued faili atribuudid"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Teisendab URL-is sĂĽsteemi tee
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' koolon DOS-iga
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Palun toeta meid!