Lof funktsioon

Tagastab avatud faili suuruse baitides.

SĂĽntaks:


Lof (FileNumber)

Tagastusväärtus:

Long

Parameetrid:

FileNumber: suvaline arvavaldis, mis sisaldab lauses Open määratud faili numbrit.

Nõuande ikoon

Sellise faili pikkuse toomiseks, mis pole avatud, kasuta funktsiooni FileLen.


Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

52 Vigane failinimi või failide arv

Näide:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Peab olema variant-tĂĽĂĽpi
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Algne asukoht
  Put #iNumber,, "See on teksti esimene rida" REM Täida tekstiga
  Put #iNumber,, "See on teksti teine rida"
  Put #iNumber,, "See on teksti kolmas rida"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"See on teksti uus rida"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"See on tekst kirjes 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Palun toeta meid!