Loc funktsioon

Tagastab praeguse asukoha avatud failis.

SĂĽntaks:


Loc(FileNumber)

Tagastusväärtus:

Long

Parameetrid:

FileNumber: suvaline arvavaldis, mis sisaldab vastavale failile Open-lausega määratud faili numbrit.

Kui avatud juhupääsuga failis kasutatakse funktsiooni Loc, siis tagastatakse viimati loetud või kirjutatud kirje number.

Jadafaili korral tagastab funktsioon Loc asukoha failis jagatuna 128-ga. Kahendfailide korral tagastatakse viimati loetud või kirjutatud baidi positsioon.

Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

52 Vigane failinimi või failide arv

Palun toeta meid!