Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Put# statement to write data to a binary or a random file.


SĂĽntaks:

Write Statement diagram


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Parameetrid:

fileNum: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file.

expression list: Variables or expressions that you want to enter in a file, separated by commas.

Kui jätad avaldiste loendi vahale, siis lisab lause Write failile tühja rea.

Uuele või olemasolevale failile avaldiste loendi lisamiseks peab fail olema avatud väljastus- või lisamisrežiimis.

Kirjutatud stringid pannakse jutumärkidesse ja eraldatakse komaga. Neid eraldajaid pole avaldiste loendisse vaja käsitsi sisestada.

IgaWrite-lause väljastab viimase kirjena realõpu sümboli.

Kümnenderaldajatega arvud teisendatakse vastavalt lokaadisätetele.

Näide:

Palun toeta meid!