Line Input # lause

Loeb stringid jadafailist muutujasse.

SĂĽntaks:


Line Input #FileNumber As Integer, Var As String

Parameetrid:

FileNumber: loetavaid andmeid sisaldava faili number. Fail peab olema avatud lause Open ja võtmesõna INPUT abil.

var: tulemust talletava muutuja nimi.

Lause Line Input# abil saad lugeda stringid avatud failist muutujasse. Stringmuutujad loetakse reahaaval kuni esimese tagasijooksu (Asc=13) või reavahetuseni (Asc=10). Realõpumärke tulemusena loodavasse stringi ei kaasata.

Näide:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "See on rida teksti"
  Print #iNumber, "See on veel ĂĽks rida teksti"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Palun toeta meid!