Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

SĂĽntaks:

Line Input Statement diagram


Line Input #fileNum, variable

Parameetrid:

fileNum: Number of the file that contains the data that you want to read. The file must have been opened in advance with the Open statement using the key word INPUT.

variable: The name of the variable that stores the result.

Lause Line Input# abil saad lugeda stringid avatud failist muutujasse. Stringmuutujad loetakse reahaaval kuni esimese tagasijooksu (Asc=13) või reavahetuseni (Asc=10). Realõpumärke tulemusena loodavasse stringi ei kaasata.

Näide:

Palun toeta meid!