Input# lause

Loeb andmeid avatud jadafailist.

SĂŒntaks:

Input #FileNumber As Integer; var1[, var2[, var3[,...]]]

Parameetrid:

FileNumber: loetavaid andmeid sisaldava faili number. Fail peab olema avatud lause Open ja vÔtmesÔna INPUT abil.

var: arv- vÔi stringmuutuja, millele soovid avatud failist loetud vÀÀrtused mÀÀrata.

Lause Input# loeb avatud failist arv- ja stringvÀÀrtusi ning mÀÀrab andmed ĂŒhele vĂ”i mitmele muutujale. Arvmuutujaid loetakse kuni esimese tagasijooksu (Asc=13), reavahetuse (Asc=10), tĂŒhiku vĂ”i komani. Stringmuutujaid loetakse esimese tagasijooksu (Asc=13), reavahetuse (Asc=10) vĂ”i komani.

Avatud faili andmed ja andmetĂŒĂŒbid peavad olema samas jĂ€rjestuses, kui "var" parameetrile edastatavad muutujad. Kui mÀÀrad arvmuutujale mittearvvÀÀrtused, mÀÀrtakse parameetri "var" vÀÀrtuseks 0.

Komadega eraldatud kirjeid ei saa stringmuutujale mÀÀrata. Failides ei tohi kasutada ka jutumÀrke ("). Kui soovid neid mÀrke failist lugeda, kasuta tekstifailide (failid, mis sisaldavad prinditavaid mÀrke) reahaaval lugemiseks lauset Line Input#.

Kui andmeelemendi lugemisel jÔutakse faili lÔppu, ilmneb viga ja protsess katkestatakse.

NĂ€ide:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iCount As Integer
Dim sName As String
Dim sValue As Integer
Dim sFileName As String
 
sFileName = "c:\data.txt"
iCount = Freefile
 
' Write data ( which we will read later with Input ) to file
Open sFileName For Output As iCount
sName = "Hamburg"
sValue = 200
Write #iCount, sName, sValue
sName = "New York"
sValue = 300
Write #iCount, sName, sValue
sName = "Miami"
sValue = 459
Write #iCount, sName, sValue
Close #iCount
 
iCount = Freefile
' Read data file using Input
Open sFileName For Input As iCount
Input #iCount; sName, sValue
MsgBox sName & " " & sValue
Input #iCount; sName, sValue
MsgBox sName & " " & sValue
Input #iCount; sName, sValue
MsgBox sName & " " & sValue
Close #iCount
End Sub

Palun toeta meid!