Input# Statement

Loeb andmeid avatud jadafailist.

SĂŒntaks:

Input Statement diagram


Input #fileNum {,|;} var1 [, var2 [, ...]]

Parameetrid:

fileNum: Number of the file that contains the data that you want to read. The file must be opened with the Open statement using the key word INPUT.

var: A numeric or string variable that you assign the values read from the opened file to.

Lause Input# loeb avatud failist arv- ja stringvÀÀrtusi ning mÀÀrab andmed ĂŒhele vĂ”i mitmele muutujale. Arvmuutujaid loetakse kuni esimese tagasijooksu (Asc=13), reavahetuse (Asc=10), tĂŒhiku vĂ”i komani. Stringmuutujaid loetakse esimese tagasijooksu (Asc=13), reavahetuse (Asc=10) vĂ”i komani.

Avatud faili andmed ja andmetĂŒĂŒbid peavad olema samas jĂ€rjestuses, kui "var" parameetrile edastatavad muutujad. Kui mÀÀrad arvmuutujale mittearvvÀÀrtused, mÀÀrtakse parameetri "var" vÀÀrtuseks 0.

Komadega eraldatud kirjeid ei saa stringmuutujale mÀÀrata. Failides ei tohi kasutada ka jutumÀrke ("). Kui soovid neid mÀrke failist lugeda, kasuta tekstifailide (failid, mis sisaldavad prinditavaid mÀrke) reahaaval lugemiseks lauset Line Input#.

Kui andmeelemendi lugemisel jÔutakse faili lÔppu, ilmneb viga ja protsess katkestatakse.

NĂ€ide:


Sub ExampleWorkWithAFile
  Dim iCount As Integer, sFileName As String
  Dim sName As String, sValue As Integer
  sFileName = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iCount = Freefile
  ' Write data ( which we will read later with Input ) to file
  Open sFileName For Output As iCount
  sName = "Hamburg" : sValue = 200
  Write #iCount, sName, sValue
  sName = "New York" : sValue = 300
  Write #iCount; sName, sValue
  sName = "Miami" : sValue = 459
  Write #iCount, sName, sValue
  Close #iCount
  ' Read data file using Input
  iCount = Freefile
  Open sFileName For Input As iCount
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount; sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Close #iCount
End Sub

Palun toeta meid!