Get Statement

Loeb muutujasse suhtelisest failist kirje või binaarfailist baidijada.

Vaata ka: PUT lause

SĂĽntaks:

Get Statement diagram


Get [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parameetrid:

fileNum: Any integer expression that determines the file number.

recordNum: For files opened in Random mode, recordNum is the number of the record that you want to read.

For files opened in Binary mode, filePos is the byte position in the file where the reading starts.

If recordNum and filePos are omitted, the current position or the current data record of the file is used.

variable: Name of the variable to be read. With the exception of object variables, you can use any variable type.

Näide:


Sub ExampleRandomAccess
  Dim iNumber As Integer
  Dim sText As Variant REM Peab olema variant-tĂĽĂĽpi
  Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Asukoht alguses
  Put #iNumber,, "See on teksti esimene rida" REM Täidab rea tekstiga
  Put #iNumber,, "See on teksti teine rida"
  Put #iNumber,, "See on teksti kolmas rida"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"See on uus tekst"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"See on tekst kirjes 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Palun toeta meid!