Get lause

Loeb muutujasse suhtelisest failist kirje või binaarfailist baidijada.

Vaata ka: PUT lause

SĂĽntaks:


Get [#] FileNumber As Integer, [Position], Variable

Parameetrid:

FileNumber: faili numbri määrav suvaline täisarvavaldis.

Position: juhuslikus režiimis avatud failide korral määrab parameeter Position selle kirje numbri, mida soovid lugeda.

Kahendrežiimis avatud failide korral näitab parameeter Position failis baidipositsiooni, millest lugemist alustatakse.

Kui jätad parameetri Position vahele, siis kasutatakse faili praeguse andmekirje praegust positsiooni.

Muutuja: loetava muutuja nimi. Kasutada võib mis tahes tüüpi muutujaid, välja arvatud objektimuutujad.

Näide:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Peab olema variant-tĂĽĂĽpi
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Asukoht alguses
  Put #iNumber,, "See on teksti esimene rida" REM Täidab rea tekstiga
  Put #iNumber,, "See on teksti teine rida"
  Put #iNumber,, "See on teksti kolmas rida"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"See on uus tekst"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"See on tekst kirjes 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Palun toeta meid!